Budskab/Message

KORSETS BUDSKAB - KORSETS KRAFT
- Thi Ordet om korset er vel for dem, der fortabes, en dårskab, men for os som frelses, er det en Guds kraft (1. Korinmter 1,18)
- Vi derimod prædiker Kristus som korsfæstet (1. Korinter 1,23)
- Thi jeg havde fattet det forsæt ikke at ville vide af noget andet, medens jeg var hos jer, end Jesus Kristus og det som korsfæstet (1, Korinter 2,2)
- Men det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden (Galaterne 6,14)
 
THE MESSAGE OF THE CROSS - THE POWER OF THE CROSS (1. Corinth. 1:18)
 
JESU KORS OG JESU GENKOMST
- Thi så ofte som I spiser dette brød og drikker kalken, forkynder I Herrens død indtil han kommer (1. Korinter 11,26)
- Så skal da også Kristus, efter én gang at være blevet ofret for at bære manges synder, anden gang komme tíl syne, ikke for at bære synden, men til frelse for dem, som forventer ham (Hebræerne 9,28) 
 
THE CROSS OF CHRIST - THE SECOND COMING OF CHRIST ( 1 Corinth. 11:26)
 
GUDS FORVANDLENDE NÅDE
- Thi af nåde er I frelst, ved tro, det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven; det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig (Efeserne 2,8-9)
- Guds nåde er åbenbaret til frelse for alle menneskers, og den opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige begæringer og leve gudfrygtigt og retskaffent i den nuværende verden i forventningen vor store Guds og Frelser Jesu Kristi herlige tilsynekomst (Titus 2,11-13)
 
GOD'S LIFECHANGING GRACE (Eph. 2:8-9 + Titus 2:11-13)
 
 
 
 MIN FAMILIE HAR VÆRET EN AKTIV DEL AF TJENESTEN
 
 
MY FAMILY HAS BEEN AN ACTIV PART IN THE MINISTRY
Allan Kragelund Hansen  | Tlf.: +45 5182 5777 | allan.kr.hansen@gmail.com