webside/website for Allan K. Hansen

 På linket "Audio/video" kan du se danske og engelske optagelser med undervisning om Korsets Budskab og Guds forvandlende nåde
 
On the link 'Audio/Video' you can see Danish and English recordings with teaching about The Message of the Cross and God's changing grace.
You can even listen to recordings from meetings in Poland in English and Polish

Velkommen til min hjemmeside - Welcome to my website

Mit navn er Allan Kragelund Hansen. Jeg er prædikant i Fri Evangelisk Forsamling i Aalborg, en fri pinsemenighed som har eksisteret i mere end 45 år.
Sammen med min hustru, Ingerlise, har vi forkyndt Guds Ord i mange europæiske lande såvel som i Indien og USA. 
 
My name is Allan Kragelund Hansen. I am preacher in Free Evangelical Assembly in Aalborg, Denmark, a church that has existed for more than 45 years. 
Together with my wife, Ingerlise, we have been preaching the word of God in many European countries as well as India and USA.

Ordet om Korset,og kraften i Guds Nåde - The message of the Cross, the Power of God's Grace

Som forkynder af evangeliet i mere end 40 år har det været en glæde at se mennesker blive frelst og fyldt med Helligånden. De sidste 12 år er Ordet om Korset og Guds livs-forvandlende nåde i stadig højere grad blevet levende for mig, og vi har oplevet at mange, både i ind- og udland har fået ny kraft og inspiration til at leve for Gud og tjene ham i takt med, at de har forstået dette vigtige budskab. Den nåde, som udspringer af det fuldbragte værk på Golgata, har givet mange en hidtil ukendt resource til at leve det liv i overflod, som Jesus har bestemt os til.
As a preacher of the gospel for more than 40 years it has been a joy seeing people getting saved and filled with the Holy Spirit. The last 12 years the message of the Cross and the lifechanging grace of God has become more revealed to me, and we have seen many in our own country and abroad receiving new power and inspiration to live for God and serve Him as they have understood this important message. The grace that flows from the finished work on Calvary has given many people a so far unknown ressource to live the aboundant life Christ has meant for us.
 
 
 
  
 
Allan Kragelund Hansen  | Tlf.: +45 5182 5777 | allan.kr.hansen@gmail.com